Recovery

Recovery ser på bedring som en sosial og personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfullt liv på tross av problemer og begrensninger. Myndiggjøring og ... les mer

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning tar ... les mer