Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

16.-17. Februar 2022

Gardermoen

Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

Kalender

15. oktober 2021: Menneskerettigheter og recovery, samarbeid med Tidsskrift for psykisk helsearbeid
- Klokken 12-15: Digitalt seminar - meld deg på her
- Klokken 18-20: Digitalt/fysisk arrangement ved Verdensteateret i Tromsø (invitasjon | program)

 

16. - 17. februar 2022: Nasjonal konferanse for recovery, Gardermoen. Konferansen starter klokken 11. den 16. februar og avsluttes klokken 18 på dag 2.

Siste nytt om konferansen

Hva brenner du for? – Vi vil høre hvordan du kan bidra til å skape en levende konferanse om menneskerettigheter og recovery

13/09/2021

Hva brenner du for? Vi ønsker en levende konferanse om menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Nå ønsker vi å høre hvordan DU kan bidra!

Les mer
Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Ingenting om oss uten oss

- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Den første konferansen finner sted på Gardermoen i februar 2022.

Nyheter og artikler

Penger og spire (bilde)

Vi har fått støtte fra Helsedirektoratet – Nå blir det konferanse

30/04/2021

Helsedirektoratet har innvilget et tilskudd på 400.000 til Nasjonal Recoverykonferanse – Ingenting om oss uten oss.

Gruppe på workshop (bilde)

Workshop 2020 – Bredt samarbeid om å skape en nasjonal konferanse for Recovery

30/04/2021

De regionale brukerstyrte sentrene, Erfaringssentrum og NAPHA har gått sammen om å skape en nasjonal konferanse for Recovery. Ideen springer ut fra samarbeidet mellom de…

Om Nasjonal konferanse for Recovery

De regionale brukerstyrte sentrene arbeider for etablering av Recovery knutepunkt både nasjonalt og regionalt for å styrke satsingen på recovery.  Med utgangspunkt i Recovery knutepunkt-samarbeidet ble det tatt initiativ  til å etablere en årlig nasjonal recovery konferanse.

De regionale brukerstyrte senterne, NAPHA og Erfaringssentrum har gått sammen om å arrangere den første konferansen som skal  løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Bak konferansen står en rekke samarbeidsaktører som ønsker å løfte frem de mange sidene av en reell recovery. Her vil vi bygge bro og nettverk. Konferansen blir til i samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner samt fag-, undervisnings- og forskningsmiljøer.

Konferansen er støttet av Helsedirektoratet.

Nasjonal konferanse for Recovery vil bidra til

  • Å styrke menneskerettighetene til personer med psykisk helse- og/eller rusutfordring.
  • Et mer demokratisk og inkluderende samfunn, der mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer blir møtt som likeverdige samfunnsborgere med mulighet for aktiv deltakelse og inkludering i samfunnet.
  • Å etablere et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse mellom offentlig sektor, privat og ideelll sektor mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.
  • Mer treffsikre tilbud og tjenester, basert på tilnærminger og arbeidsmetoder som bygger på kunnskapsbasert praksis med likeverdighet mellom fag, forskning og erfaring.
  • Utvikling av tjenester og tilbud der erfaringskompetanse blir benyttet på en systematisk måte.
  • Et mer helhetlig og samhandlende tjenestetilbud.

Det kan vi få til gjennom et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.

Bevegelse og bevissthet

Vi ønsker å skape en møteplass med vekt på dialog og deling av erfaring og kunnskap. Vi vil bygge bro mellom fag og erfaring, og utvikle ny kunnskap og praksis.

Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når velferdstjenester (videre)utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Med denne konferansen ønsker vi å skape en bevegelse og en bevissthet rundt nettopp det.

Gjennom en mer samlet innsats som muliggjør økt grad av solidaritet, samhold og samskaping håper vi at vi i løpet av de kommende årene skal se bedre tjenester innen psykisk helse- og rusfeltet.

Når bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner og  fag- og forskningfeltet går sammen i et likeverdig fellesskap, kan vi skape en reell bevegelse.

Bakgrunn for konferansen

Arbeidet med prosjektet Knutepunkt for Recovery førte til idéen om et større nasjonalt samarbeid for å fremme recoveryorientert praksis.

De regionale brukerstyrte sentrene har inngått en samarbeidsavtale med NAPHA og Erfaringssentrum, og siden etablert samarbeid med en rekke relevante organisasjoner og fagmiljø som arrangerer konferansen sammen.

Målet er at den første konferansen skal være starten på en rekke konferanser, og en bevegelse for demokratisk deltakelse på alle nivå for mennesker med psykososiale livsutfordringer.

Påmelding til Nasjonal Recoverykonferanse 16. - 17. februar 2022

Påmeldingen til konferansen har ikke åpnet ennå.

Mer informasjon kommer.

 

Hotellrom (bilde)

Hotell og overnatting 2022

Konferansen finner i 2022 sted på Gardermoen.

Informasjon om hotell og overnatting kommer.

Program 2022

Her vil vi presentere programmet for konferansen etter hvert som det blir klart.

Samarbeidspartnere

Nasjonal konferanse for Recovery er støttet av

Lurer du på noe om konferansen? - Ta kontakt

Kårhild H. Løken - Sagatun
Leder for styringsgruppen
E-post: karhild@sagatun.no
Telefon +47 979 78 456

Dagfinn Bjørgen - KBT
Leder for prosjektgruppen
E-post: dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no
Telefon: +47 404 13 567

Bengt Karlsson - USN
Leder for programkomitéen
E-post: Bengt.Karlsson@usn.no
Telefon: +47  906 49 078