Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

26.-27. september 2023

Trondheim

Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

Kalender

Nasjonal konferanse for recovery 2023.  26.-27. september, Scandic Nidelven, Trondheim. Mer informasjon kommer.

Siste nytt om konferansen

Ottar Ness, Dina von Heimburg og Mike Slade – hva mer skal programmet for 2023 inneholde?  

23/03/2023

26.-27. september arrangeres den andre konferansen i rekken Ingenting om oss uten oss – menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Les mer
Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Ingenting om oss uten oss

- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Den første konferansen fant sted på Gardermoen i september 2022.

Nyheter og artikler

Tekstplakat - Barbara Stenvall

Arbeid og helse i et recoveryperspektiv

10/08/2022

Alenemoren Barbara Stenvall ble ung ufør før fylte 30, og hadde lite håp for framtiden. Da hun flyttet til Bodø, fikk hun likevel jobb. Det låste opp et potensial i henne. Hun kommer til konferansen i september, sammen med flere fra KAPH ved Nordlandssykehuset.

Bilde av Johan Inge Greff og Mattis Danielsen

Å gjøre det usynlige synlig – forebygger utenforskap gjennom samisk kulturminnevandring

09/08/2022

Johan Inge Greff og Mattis Danielsen kommer til Gardermoen i september. Der vil de fortelle om hvordan de jobber for å forebygge utenforskap gjennom et prosjekt hvor skoleklasser tas med på kulturminnevandringer i Røros.

Tekstplakat: Hva er det med Sandnes og Reovery?

Hva er det med Sandnes og Recovery?

07/07/2022

Jæren er sterkt representert på den første nasjonale konferansen for Recovery, som endelig kan avholdes 6.-7.september 2022. Så hva er det egentlig med Jæren generelt, og Sandnes spesielt – og Recovery?

Bilde av Stine Bekkemellem

Hvordan gå fra uføretrygd til 100% jobb med CHIME-modellen som verktøy? 

05/07/2022

På Ingenting om oss uten oss 2022, kan du få høre om Stine sin recoveryreise på Sagatun Brukerstyrt Senter, som ligger på Hamar. Stine holder innlegg sammen med Kårhild Husom Løken på miniseminar 1, 6. september, under parallellen utdanning, arbeid og aktivitet.

Om Nasjonal konferanse for Recovery

De regionale brukerstyrte sentrene arbeider for etablering av Recovery knutepunkt både nasjonalt og regionalt for å styrke satsingen på recovery.  Med utgangspunkt i Recovery knutepunkt-samarbeidet ble det tatt initiativ  til å etablere en årlig nasjonal recovery konferanse.

De regionale brukerstyrte senterne, NAPHA og Erfaringssentrum har gått sammen om å arrangere den første konferansen som skal  løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Bak konferansen står en rekke samarbeidsaktører som ønsker å løfte frem de mange sidene av en reell recovery. Her vil vi bygge bro og nettverk. Konferansen blir til i samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner samt fag-, undervisnings- og forskningsmiljøer.

Konferansen er støttet av Helsedirektoratet.

Nasjonal konferanse for Recovery vil bidra til

  • Å styrke menneskerettighetene til personer med psykisk helse- og/eller rusutfordring.
  • Et mer demokratisk og inkluderende samfunn, der mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer blir møtt som likeverdige samfunnsborgere med mulighet for aktiv deltakelse og inkludering i samfunnet.
  • Å etablere et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse mellom offentlig sektor, privat og ideelll sektor mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.
  • Mer treffsikre tilbud og tjenester, basert på tilnærminger og arbeidsmetoder som bygger på kunnskapsbasert praksis med likeverdighet mellom fag, forskning og erfaring.
  • Utvikling av tjenester og tilbud der erfaringskompetanse blir benyttet på en systematisk måte.
  • Et mer helhetlig og samhandlende tjenestetilbud.

Det kan vi få til gjennom et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.

Bevegelse og bevissthet

Vi ønsker å skape en møteplass med vekt på dialog og deling av erfaring og kunnskap. Vi vil bygge bro mellom fag og erfaring, og utvikle ny kunnskap og praksis.

Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når velferdstjenester (videre)utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Med denne konferansen ønsker vi å skape en bevegelse og en bevissthet rundt nettopp det.

Gjennom en mer samlet innsats som muliggjør økt grad av solidaritet, samhold og samskaping håper vi at vi i løpet av de kommende årene skal se bedre tjenester innen psykisk helse- og rusfeltet.

Når bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner og  fag- og forskningfeltet går sammen i et likeverdig fellesskap, kan vi skape en reell bevegelse.

Bakgrunn for konferansen

Arbeidet med prosjektet Knutepunkt for Recovery førte til idéen om et større nasjonalt samarbeid for å fremme recoveryorientert praksis.

De regionale brukerstyrte sentrene har inngått en samarbeidsavtale med NAPHA og Erfaringssentrum, og siden etablert samarbeid med en rekke relevante organisasjoner og fagmiljø som arrangerer konferansen sammen: ADHD Norge, LPP- Landsforeningen for pårørende, RIO, Velferdsalliansen, Jæren Recovery Senter, Mental Helse, Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, Nord Universitet, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet HF, Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), WAPR, Hurdalsjøen Recoverysenter, Oslo kommune, Erfaringsskolen (Oslo kommune), Mad in Norway og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Målet er at den første konferansen skal være starten på en rekke konferanser, og en bevegelse for demokratisk deltakelse på alle nivå for mennesker med psykososiale livsutfordringer.

Påmelding til Nasjonal konferanse for Recovery

Her kommer det informasjon om billetter og påmelding til den neste konferansen.

 

Har du spørsmål om billetter eller noe annet praktisk rundt konferansen? Send e-post til recoverykonferansen@kbtkompetanse.no

 

Samarbeidspartnere

Nasjonal konferanse for Recovery ble i 2022 støttet økonomisk av

Lurer du på noe om konferansen? - Ta kontakt

Kårhild H. Løken - Sagatun
Leder for styringsgruppen
E-post: karhild@sagatun.no
Telefon +47 979 78 456

Dagfinn Bjørgen - KBT
Leder for prosjektgruppen
E-post: dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no
Telefon: +47 404 13 567

Har du praktiske spørsmål?

For spørsmål rundt billetter og andre praktiske spørsmål, ta kontakt med teknisk arrangør KBT på e-post recoverykonferansen@kbtkompetanse.no eller telefon +47 73 84 23 75