Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

16.-17. Februar 2022

Gardermoen

Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

Kalender

Informasjon om nye arrangement kommer her 

Siste nytt om konferansen

Glimt fra Ingenting om oss uten oss 2022

29/11/2022

3 måneder har gått siden vi var samlet på Gardermoen. Vi har fått mange gode og konstruktive tilbakemeldinger som er til god hjelp når vi skal planlegge den andre nasjonale konferansen for Recovery. Mens du venter på mer informasjon, gir vi deg her noen glimt fra årets arrangement.

Les mer
Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Ingenting om oss uten oss

- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Den første konferansen fant sted på Gardermoen i september 2022.

Nyheter og artikler

Bilde av Astrid Weber og Dag Erik Hagerup

Erfaringskunnskap åpner for ny mening 

02/06/2022

Astrid Weber og Dag Erik Hagerup kommer til Gardermoen i september. På scenen vil ha en samtale som tar utgangspunkt i en artikkel basert på masteroppgaven «Å ville møte mennesket».

I dette intervjuet deler de noen av sine tanker rundt erfaringskunnskap og recovery.

«Hvorfor er det sånn at når vi får erfaringen i tale, så fremstår nye muligheter?»

Plakat med tekst og bilder over de som skal holde innlegg på recoverykonferansen online

Gikk du glipp av Recoverykonferansen Online?

21/02/2022

Nå kan du se opptak av innslagene fra Recoveryhjelpa i Sandnes, Erfaringsskolen i Oslo, Høgskolen i Innlandet og den politiske samtalen med stortingspolitikerne Sandra Bruflot (H) og Even A. Røed (AP)

Plakat med tekst og bilder over de som skal holde innlegg på recoverykonferansen online

Nå er hele programmet for Recoverykonferansen Online klart!

11/02/2022

Det er fortsatt mulig å melde seg på til Recoverykonferansen Online 16. februar. Til den politiske samtalen klokken 14 har vi fått med oss to stortingspolitikere fra Helse- og omsorgskomitéen. Vel møtt!

Tekstplakat - webinar 16. februar

Faglig program for webinaret 16. februar – gratis påmelding

04/02/2022

16. februar kan du se og høre innlegg fra Recoveryhjelpa i Sandnes, Erfaringsskolen i Oslo og Høgskolen i Innlandet på et digitalt seminar arrangert av konferansen Ingenting om oss uten oss. Her kan du lese mer om det faglige programmet for dagen. Vi gleder oss!

Om Nasjonal konferanse for Recovery

De regionale brukerstyrte sentrene arbeider for etablering av Recovery knutepunkt både nasjonalt og regionalt for å styrke satsingen på recovery.  Med utgangspunkt i Recovery knutepunkt-samarbeidet ble det tatt initiativ  til å etablere en årlig nasjonal recovery konferanse.

De regionale brukerstyrte senterne, NAPHA og Erfaringssentrum har gått sammen om å arrangere den første konferansen som skal  løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Bak konferansen står en rekke samarbeidsaktører som ønsker å løfte frem de mange sidene av en reell recovery. Her vil vi bygge bro og nettverk. Konferansen blir til i samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner samt fag-, undervisnings- og forskningsmiljøer.

Konferansen er støttet av Helsedirektoratet.

Nasjonal konferanse for Recovery vil bidra til

  • Å styrke menneskerettighetene til personer med psykisk helse- og/eller rusutfordring.
  • Et mer demokratisk og inkluderende samfunn, der mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer blir møtt som likeverdige samfunnsborgere med mulighet for aktiv deltakelse og inkludering i samfunnet.
  • Å etablere et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse mellom offentlig sektor, privat og ideelll sektor mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.
  • Mer treffsikre tilbud og tjenester, basert på tilnærminger og arbeidsmetoder som bygger på kunnskapsbasert praksis med likeverdighet mellom fag, forskning og erfaring.
  • Utvikling av tjenester og tilbud der erfaringskompetanse blir benyttet på en systematisk måte.
  • Et mer helhetlig og samhandlende tjenestetilbud.

Det kan vi få til gjennom et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.

Bevegelse og bevissthet

Vi ønsker å skape en møteplass med vekt på dialog og deling av erfaring og kunnskap. Vi vil bygge bro mellom fag og erfaring, og utvikle ny kunnskap og praksis.

Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når velferdstjenester (videre)utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Med denne konferansen ønsker vi å skape en bevegelse og en bevissthet rundt nettopp det.

Gjennom en mer samlet innsats som muliggjør økt grad av solidaritet, samhold og samskaping håper vi at vi i løpet av de kommende årene skal se bedre tjenester innen psykisk helse- og rusfeltet.

Når bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner og  fag- og forskningfeltet går sammen i et likeverdig fellesskap, kan vi skape en reell bevegelse.

Bakgrunn for konferansen

Arbeidet med prosjektet Knutepunkt for Recovery førte til idéen om et større nasjonalt samarbeid for å fremme recoveryorientert praksis.

De regionale brukerstyrte sentrene har inngått en samarbeidsavtale med NAPHA og Erfaringssentrum, og siden etablert samarbeid med en rekke relevante organisasjoner og fagmiljø som arrangerer konferansen sammen: ADHD Norge, LPP- Landsforeningen for pårørende, RIO, Velferdsalliansen, Jæren Recovery Senter, Mental Helse, Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, Nord Universitet, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet HF, Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), WAPR, Hurdalsjøen Recoverysenter, Oslo kommune, Erfaringsskolen (Oslo kommune), Mad in Norway og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Målet er at den første konferansen skal være starten på en rekke konferanser, og en bevegelse for demokratisk deltakelse på alle nivå for mennesker med psykososiale livsutfordringer.

Påmelding til Nasjonal konferanse for Recovery

Her kommer det informasjon om billetter og påmelding til den neste konferansen.

 

Har du spørsmål om billetter eller noe annet praktisk rundt konferansen? Send e-post til recoverykonferansen@kbtkompetanse.no

 

Samarbeidspartnere

Nasjonal konferanse for Recovery er støttet av

Lurer du på noe om konferansen? - Ta kontakt

Kårhild H. Løken - Sagatun
Leder for styringsgruppen
E-post: karhild@sagatun.no
Telefon +47 979 78 456

Dagfinn Bjørgen - KBT
Leder for prosjektgruppen
E-post: dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no
Telefon: +47 404 13 567

Bengt Karlsson - USN
Leder for programkomitéen
E-post: Bengt.Karlsson@usn.no
Telefon: +47  906 49 078

Har du spørsmål om 2022-konferansen?

For spørsmål rundt billetter og andre praktiske spørsmål, ta kontakt med teknisk arrangør KBT på e-post recoverykonferansen@kbtkompetanse.no eller telefon +47 73 84 23 75